Kiili Rahvakool

Eelkool 2021/22  algab  oktoobris. 


Koostöös Kiili vallavalitsusega valmistame kooliks ette lapsi, kes lähevad
I klassi 2022.a. sügisel. 

Õppetegevused: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. 

Kiili valda sisse kirjutatud laste eest, kes ei käi lasteaias,  tasub õpingud eelkoolis Kiili vallavalitsus.

Toimumine:    1 kord nädalas oktoobrist aprillini                
                              Neli 35 minutilist tundi
                              neljapäeviti kell 13.30 - 16.20                              

Hind:                  40 € kuus 
Koolitajad:      Jaanali Koppel ja Sirje Kullus 
                              Kiili Gümnaasiumi õpetajad