Kiili Rahvakool

Eelkool 2022/23  algab  oktoobris. 

Koostöös Kiili vallavalitsusega valmistame kooliks ette lapsi, kes lähevad

I klassi 2023.a. sügisel. 

Õppetegevused: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. 

Kiili valda sisse kirjutatud laste eest, kes ei käi lasteaias,  tasub õpingud eelkoolis Kiili vallavalitsus.

Toimumine:    1 kord nädalas oktoobrist aprillini                
                              Neli 35 minutilist tundi
 

      esmaspäeviti kell 14.15 - 17. 00 

Hind:                  42 € kuus 

Koolitajad:      Kiili Gümnaasiumi õpetajad
                              Kertu Nurmetalo
                              Kaia Randman
                              Kersti Neidra